Zrealizowane projekty

Systemy chłodzenia

Zwiększenie mocy systemu chłodzenia

Klient specjalizujący się w wytwarzaniu części metodą formowania wtryskowego dla przemysłu opakowaniowego. Firma stanęła przed poważnym wyzwaniem związanym z niewystarczającą mocą systemu chłodzenia, co skutkowało zbyt wysoką temperaturą chłodzenia wtryskarek.

Czytaj dalej...
Systemy peryferyjne

Automatyzacja przepływu tworzyw sztucznych

Realizacja projektu u klienta, który jest liderem w produkcji sprzętu AGD na rynku polskim. Działając na dużą skalę, zakład potrzebował dobrze zorganizowanego i dynamicznego systemu, aby sprostać wymaganiom produkcyjnym.

Czytaj dalej...
Roboty i automatyzacja

Zwiększenie produktywności i optymalizacja przestrzeni produkcyjnej

Głównym celem naszego klienta, było maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni produkcyjnej przy jednoczesnym zwiększeniu komfortu i produktywności operatorów produkcyjnych.

Czytaj dalej...
Roboty i automatyzacja

Innowacyjne rozwiązania w procesie produkcyjnym - zwiększenie wydajności i poprawa jakości

Nasz klient, wiodąca firma z branży motoryzacyjnej, w ramach stałego udoskonalania swojego procesu produkcyjnego, wdrożył nasz system automatyzacji procesu produkcyjnego. Gniazdo produkcyjne Muehsam oprócz obsługi procesu obtrysku insertów, zostało doposażone w system automatycznej zmiany narzędzia oraz kontrolę wizyjną.

Czytaj dalej...