Optymalizacja przestrzeni produkcyjnej i zwiększenie produktywności dzięki dedykowanym systemom automatyzacji

Optymalizacja przestrzeni produkcyjnej oraz zwiększenie produktywności

Klient

Lider w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych o zasięgu globalnym.

Cel

Głównym celem naszego klienta, było maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni produkcyjnej przy jednoczesnym zwiększeniu komfortu i produktywności operatorów produkcyjnych. Aby osiągnąć te cele, skupiono się na wdrożeniu dedykowanych systemów automatyki.

Rozwiązanie

Gniazda produkcyjne:
Specjalne ustawienie wtryskarek zintegrowanych z robotami Sepro, transporterami piętrowymi Crizaf oraz dedykowanymi systemami klatek Muehsam, pozwoliło na stworzenie ergonomicznej i wydajnej przestrzeni pracy. System ograniczył niezbędną przestrzeń do lokalizacji elementów produkcyjnych oraz podwoił możliwości obsługi operatorów produkcyjnych przy jednoczesnej poprawie komfortu pracy.

Wdrożenie

Klient posiada około 100 wtryskarek z zakładzie produkcyjnym. Nowy system został zaimplementowany w momencie odmłodzenia oraz modernizacji istniejącego parku maszynowego. Po potwierdzeniu swoich zalet w bieżącej pracy zakładu, nowy system znalazł zastosowanie przy relokacji istniejących zasobów jak i budowie nowych gniazd produkcyjnych.

Podsumowanie

Zoptymalizowana przestrzeń produkcyjna i zwiększona wydajność mogą przynieść klientowi długoterminowe korzyści w zakresie doskonałości operacyjnej i trwałego wzrostu w wysoce konkurencyjnym przemyśle przetwórstwa tworzyw sztucznych.