Co oferujemy?

  • Systemy transportu i dozowania materiałów.
  • Rozwiązania centralnych systemów oraz stanowiskowe.
  • Konfiguracja dobrana indywidualnie do potrzeb klienta i specyfiki jego zakładu produkcyjnego.
  • Systemy podciśnieniowego i ciśnieniowego transportu polimerów.

  • Przystosowane do pracy w warunkach Clean Room.
  • Wagowe systemy kontroli zużycia tworzywa.
  • Szeroki zakres dozowników wolumetrycznych i grawimetrycznych.
  • Oprogramowanie monitorujące i centralnie zarządzające elementami systemu.

Grupa Piovan jest światowym liderem w rozwoju i produkcji systemów automatyki przemysłowej do przechowywania, transportu i przetwarzania tworzyw sztucznych i żywności.