Innowacyjne rozwiązania w procesie produkcyjnym - zwiększenie wydajności i poprawa jakości

Innowacyjne rozwiązania w procesie produkcyjnym - zwiększenie wydajności i poprawa jakości

Klient

Nasz klient, wiodąca firma z branży motoryzacyjnej, w ramach stałego udoskonalania swojego procesu produkcyjnego, wdrożył nasz system automatyzacji procesu produkcyjnego. Gniazdo produkcyjne Muehsam oprócz obsługi procesu obtrysku insertów, zostało doposażone w system automatycznej zmiany narzędzia oraz kontrolę wizyjną.

Cel

Przemysł motoryzacyjny wymaga precyzji, szybkości i niezawodności. Istniejący proces produkcyjny stawiał czoła wyzwaniom związanym z efektywnym spełnianiem tych kryteriów. Zaproponowany system musiał zostać wdrożony w rygorystycznym terminie opracowania, dostawy, instalacji i testów. Zapewniając systemowy backup w przypadku awarii jakiegokolwiek elementu składowego, spełniony został priorytetowy wymóg zachowania ciągłość produkcji.

Rozwiązanie

Muehsam zaproponował kompleksowe rozwiązanie. Ręczna wymiana narzędzi jest czasochłonna i wiąże się z przestojami pracy. System automatycznej zmiany narzędzia wraz z wyborem aplikacji, pobiera odpowiednie narzędzie, zapewniając niezbędne połączenia elektryczne i pneumatyczne.
System wizyjny kontroluje geometrię produktu, zapewniając nadzór nad bieżącą jakością produktu i eliminację ewentualnych wadliwych detali. Ponadto archiwizacja danych wspomaga system kontroli jakości – Quality Tracking System. (Traceability)

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii automatyzacji, nasz klient z powodzeniem zmaksymalizował wydajność i kontrolę jakości w swoim procesie produkcyjnym. Wdrożone systemy zdecydowanie usprawniły operacje produkcyjne u naszego klienta.