W obecnych czasach, instalacje chłodnicze pełnią kluczową rolę w wielu sektorach przemysłu. Jest to niezmiernie istotne, ponieważ wiele procesów przemysłowych wymaga utrzymania niskiej temperatury, aby zapewnić optymalne funkcjonowanie maszyn i urządzeń. W przypadku awarii systemów chłodzenia w przemyśle, może dojść do przerwania produkcji oraz potencjalnych uszkodzeń w zakładzie przemysłowym.

Jakie chłodziwo wybrać?

Jednym z kluczowych elementów przy wyborze systemu chłodzenia przemysłowego jest medium chłodzące. W przemysłowych systemach chłodzenia możemy wykorzystywać, wodę, glikol etylenowy, glikol propylenowy – na wybór wpływa wiele różnych czynników, między innymi wymagana temperatura chłodziwa.

Wybór chłodziwa w systemach chłodzenia ma istotne konsekwencje zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne. W tym kontekście woda staje się niekwestionowanym liderem, wyprzedzając inne dostępne opcje, takie jak glikol etylenowy czy propylenowy. W przemyśle przetwórstwa tworzyw sztucznych, woda odgrywa kluczową rolę jako medium chłodzące. Projektując systemy chłodzenia dla wtryskarek, butelczarek czy wytłaczarek, priorytetem jest utrzymanie temperatury chłodziwa w przedziale 8ºC – 35ºC.

Choć istnieją odstępstwa od tego standardu, woda wciąż pozostaje najlepszym wyborem ze względu na swoje unikalne właściwości fizykochemiczne. W porównaniu do glikolu etylenowego czy propylenowego, woda nie tylko nie zwiększa oporów na instalacji, lecz także jest bardziej efektywnym medium chłodzącym. Jej zdolność zatrzymywania i przewodzenia ciepła jest znacznie lepsza, co przekłada się na wyższą efektywność wymiany ciepła.

Technologia chłodzenia bez-glikolowego, rozwijana przez firmę MUEHSAM, wykorzystuje wodę w 100%, co zapewnia najwyższą możliwą efektywność energetyczną. Jednocześnie w naszych projektach dbamy o jak najmniejsze zużycie energii. Jeżeli warunki temperaturowe na zewnątrz to umożliwiają, zastępujemy pracę agregatu wody lodowej zewnętrzną chłodnią wentylatorową. W porównaniu do agregatu, chłodnia wentylatorowa średnio zużywa około dziesięciokrotnie mniej energii elektrycznej, produkując wodę lodową o tej samej temperaturze. Dzięki tej technologii unika się również problemów związanych z zamarzaniem układu w okresach zimowych. Istotnym warunkiem utrzymania wodnej instalacji chłodniczej jest odpowiednie dbanie o wodę poprzez właściwe jej uzdatnianie, tak aby zapobiegać odkładaniu się kamienia kotłowego i nie dopuszczając do rozwoju życia biologicznego.

Bywa, że w niektórych projektach pojawiają się nietypowe warunki, co wymusza konieczność proponowania systemów wodno-glikolowych lub glikolowych. W przypadku systemu wodno-glikolowego, wszystkie zewnętrzne urządzenia wykonawcze działają na glikolu i przekazują wytworzony chłód poprzez wymiennik ciepła do wewnętrznego obiegu wodnego. Taki system cechuje się jednak niższą efektywnością, głównie ze względu na straty na wymienniku ciepła oraz zastosowanie glikolu, co wymaga odpowiedniego przewymiarowania urządzeń. Warto zaznaczyć, że w przemyśle maszynowym najczęściej stosuje się mieszankę glikolu etylenowego, natomiast w przemyśle spożywczym wykorzystuje się mieszankę glikolu propylenowego, która ma najgorszy współczynnik sprawności, co skutkuje koniecznością znacznego przewymiarowania urządzeń.

Warto również podkreślić aspekt ekologiczny wyboru wody jako medium chłodzącego. Woda jest najbardziej ekologicznym rozwiązaniem w porównaniu do glikolu, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia odpowiedzialności społecznej i ochrony środowiska.

Podsumowanie

Podsumowując, wybór wody jako medium chłodzącego przynosi szereg korzyści, obejmujących zarówno aspekty ekonomiczne, jak i ekologiczne. Jest to decyzja, która nie tylko zwiększa efektywność systemów chłodzenia przemysłowego, ale również wspiera cele zrównoważonego rozwoju.

Firma MUEHSAM Jan Krzysztof i Wspólnicy Spółka Jawna specjalizuje się w projektowaniu systemów chłodzenia i systemów odzysku ciepła, specjalizujemy się w bez-glikolowych systemach chłodzenia. Zajmujemy się profesjonalnym doradztwem, projektowaniem, wykonywaniem/budową systemów. Prowadzimy również fachowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.