AUTOMATYZACJA

Automatyzacja procesu produkcyjnego

  • Osłony zabezpieczające obszar pracy robota i automatyzacji
  • Sztaplowanie detali na taśmociągu lub  w pojemnikach
  • Obcinanie (gratowanie) detali
  • Etykietowanie detali
  • Automatyczne spryskiwanie środkiem smarnym  formy wtryskowej
  • Insertowanie – obtrysk elementów metalowych
  • Automaty zamykające do detali
  • Kontrola wizyjna wyprodukowanych detali