BMS VISION

System PlantMaster

System zarządzania produkcją (MES, Manufacturing Execution System)

PlantMaster jest wiodącym systemem MES produkcji dyskretnej (jednostkowej). Korzystając z tego zaawansowanego i rozbudowanego, a jednocześnie wszechstronnego narzędzia, menedżerowie mogą optymalizować operacje i szybko reagować na zmieniające się warunki.

Cechy systemu

 • Zbieranie danych w czasie rzeczywistym
 • Monitorowanie produkcji
 • Raporty dla menedżerów
 • Planowanie produkcji
 • Monitorowanie procesów
 • Kontrola jakości i statystyczne sterowanie procesami (SPC, Statistical Process Control)
 • Drukowanie biletów
 • Interfejs dla systemu planowania zasobów zrzeszeniowych (ERP, Enterprise Resource Planning)
 • Zarządzanie dokumentami
 • Identyfikowalność
 • Obsługa zdarzeń i alertów

Zalety systemu

 • Wgląd w proces produkcji w czasie rzeczywistym
 • Identyfikacja wymaganych usprawnień w procesie produkcyjnym
 • Efektywność większa o 3% – 10%
 • Optymalizowany harmonogram produkcji
 • Mniejsza ilość dokumentacji drukowanej dzięki automatycznemu zbieraniu danych
 • Informacje ułatwiające podejmowanie optymalnych decyzji
 • Raporty dla menedżerów (całkowita efektywność wyposażenia OEE itp.)
 • Łączność systemu produkcyjnego z zrzeszeniowym systemem ERP