Seria INTEC

Seria INTECProducent: WM Thermoforming Machines

Kompletne instalacje in line

Instalacja IN-LINE jest prawdziwą "wyspą produkcyjną", składającą się ze wszystkich elementów operacyjnych, które przekształcają granulat w produkt końcowy.

Ten system produkcyjny ten jest optymalnym rozwiązaniem do zarządzania średnimi i wysokimi poziomami produkcji, pozwalającym na najbardziej ekonomiczne wykorzystanie surowców, zużycie energii, a co za tym idzie, redukcję kosztów osobowych oraz wymaganej powierzchni roboczej.

Instalacje IN-LINE są produkowane dla potrzeb produkcji PROGRESSIVE INLINE, począwszy od granulatu przechodzącego przez wytłaczanie, kalandrowanie, termoformowanie, układanie w stosy, rozdrabnianie złomu, a skończywszy na podawaniu do wytłaczania rozdrobnionego materiału, co przynosi użytkownikowi końcowemu szereg udowodnionych korzyści, które można podsumować w następujący sposób: 

- POPRAWA JAKOŚCI PRODUKTÓW

Dzięki natychmiastowemu wytłaczaniu blach jesteśmy w stanie uzyskać jednorodność w wysokiej temperaturze, osiągniętej w samym środku masy blach. Zapewnia to bardziej równomierne rozłożenie i lepsze rozciąganie materiału podczas procesu formowania, przyczyniając się do lepszych właściwości mechanicznych i estetycznych produktu końcowego.

Optymalny rozkład pozwala na dalszą redukcję grubości blachy przy zachowaniu tych samych właściwości materiału i nadanie jej lżejszego kształtu. Materiał pochodzący z recyklingu, pochodzący z rozdrobnionego złomu, zapobiega zanieczyszczeniu materiału, a tym samym poprawia jakość produktu.

 - OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

Linia wytłaczania eliminuje stację odwijania blach. Pozostała temperatura płyty wytłaczanej jest w pełni wykorzystywana i dlatego nie jest konieczne dalsze poddawanie materiału intensywnemu ogrzewaniu.

- OPTYMALIZACJA CYKLU PRODUKCYJNEGO

Przestoje spowodowane wymianą rolek są eliminowane, a w celu zmniejszenia ilości odpadów można podjąć natychmiastowe działania w przypadku wykrycia anomalii na płycie wytłaczanej.

- OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

Kompaktowość linii produkcyjnej oraz eliminacja rolek magazynowych i urządzeń do zagospodarowania odpadów pozwala na znaczne zwiększenie oszczędności miejsca.

- REDUKCJA LICZBY PERSONELU

Po osiągnięciu pełnej operacyjności, jeden operator może zarządzać całą linią produkcyjną.

ZADAJ PYTANIE

PRODUCENCI URZĄDZEŃ