Miksery statyczne SMB
 • Miksery statyczne SMB
 • Miksery statyczne SMB
 • Miksery statyczne SMB
 • Miksery statyczne SMB

Miksery statyczne SMBProducent: Stamixco AG

Dlaczego dodatkowa homogenizacja tworzywa jest potrzebna!

Niedoskonałe produkty wytłaczania, posiadające nierównomierną grubość ścianki, nierówną powierzchnię, zdeformowane, czy też posiadające barwne smugi, plamy lub obszary o różnych odcieniach, są w wielu przypadkach wynikiem niewystarczającej homogenizacji tworzywa. Stop tworzywa posiadający znaczne różnice temperatury, a przez co również lepkości lub wykazujący nierównomierne rozłożenie barwnika jest w większości przypadków konsekwencją niewystarczającej zdolności plastyfikacyjnej ślimaka i jego części mieszającej.

Budowa i zasada działania

Elementy mieszające SMX składają się ze struktury krzyżujących się żeber, zainstalowanych w kanale przepływu tworzywa, wywołujących mieszanie strumienia. Mikser SMB w standardowym wykonaniu składa się z 8 elementów mieszających SMX. W zależności od indywidualnych wymagań dla danego produktu, ich liczba może być łatwo zmieniona. Mikser instaluje się w tulei pomiędzy układem uplastyczniającym wytłaczarki a głowicą.

Określony stopień homogenizacji, jest osiągnięty z elementami mieszającymi SMX, poprzez ciągłe dzielenie strumienia tworzywa na małe strugi i rozprowadzenie ich w całym przekroju przepływu. Mikser statyczny wymusza wymieszanie całej objętości przepływającego tworzywa w kierunku promieniowym. W masie stopionego tworzywa różnice temperatury, lepkości oraz rozrzut wskaźnika płynięcia MFI zostaną wyrównane, a barwnik zostanie równomiernie rozłożony w masie tworzywa. W rezultacie uzyskuje się ujednorodniony stop, płynący z wyrównaną prędkością przez kanały głowicy. Są to podstawowe kryteria, wymagane przy produkcji detali wysokiej jakości bez wad produkcyjnych.

Efekty, których można oczekiwać:

 • Produkt bez smug, niezależnie od metody barwienia,
 • Redukcja kosztów barwnika do 25%,
 • Polepszenie jakości powierzchni i własności mechanicznych produktu, 
 • Lepsza jakość produktów, przy przetwórstwie mieszanek i/lub przemiałów,
 • Termiczna homogenizacja tworzywa – wyrównany przepływ przez kanały głowicy,
 • Węższe tolerancje – daje w rezultacie znaczne oszczędności materiału w zależności od produktu,
 • Węższe tolerancje i lepsza struktura komórek dla produktów spienionych,
 • Rozszerzony zakres stosowania szczególnie dla starszych maszyn

Wydajność homogenizacji uzyskana przez dyszę mieszającą jest niezależna od warunków przetwórstwa. Dzięki zastosowaniu miksera statycznego odchylenia od optymalnych ustawień maszyny mają dużo mniejszy wpływ na jakość produktów. Redukcja odpadu oraz oszczędności tworzywa i barwnika pozwalają w większości przypadków na amortyzację zakupu mieszadła w ciągu krótkiego czasu (kilku tygodni).

ZADAJ PYTANIE

PRODUCENCI URZĄDZEŃ