II Edycja Konferencji Branży Tworzyw Sztucznych INVERTON’22

W dniach 17-18 marca br. odbyła się kolejna, druga już w swojej historii, edycja konferencji branży tworzyw sztucznych INVERTON’22, zorganizowana przez liderów branży przetwórstwa tworzyw sztucznych w Polsce – partnerskie firmy MUEHSAM i WADIM PLAST. W wydarzeniu , stanowiący m cykliczną już kontynuację spotkania z 2019 roku (Arłamów – przyp. red.), udział wzięło 250 Gości zaproszonych przez Organizatorów reprezentujących 7 krajów (Litwa, Niemcy, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy i Polska) oraz co warto podkreślić 120 firm sektora przetwórczego.

INVERTON’2022, mający tym razem swoje miejsce w Hotelu NOSALOWY DWÓR**** Zakopane, był bezwzględnie wyjątkowym w swej formie i treści spotkaniem całego środowiska przetwórców tworzyw sztucznych, którego głównym celem była prezentacja najnowszych trendów i rozwiązań dedykowanych w głównej mierze firmom produkcyjnym z obszarów technologii wtryskiwania oraz wytłaczania. Główną treść technicznego przekazu INVERTON’2022 stanowiły energooszczędne rozwiązania i technologie dedykowane na rynku firmom sektora przetwórczego mające na celu optymalizację łańcucha kosztowego (wydajność, bezawaryjność, koszty produkcji, procesy symulacyjne) oraz zwiększenia efektywności procesowej (m.in.: odzysk ciepła, redukcja zużycia energii elektrycznej). Warto w tym miejscu podkreślić, że oferowane przez Partnerów Wydarzenia maszyny i urządzenia oparte są na rozwiązaniach najbardziej renomowanych marek i firm zachodnioeuropejskich oraz japońskich, a także na wieloletnich doświadczeniach i ogromnym potencjale posiadanej własnej kadry inżynierskiej oraz serwisu. W zgodnej opinii Organizatorów ta edycja potwierdziła ogromną potrzebę tego typu spotkań, wynikającą nie tylko z przerwy i ograniczeń spowodowanych pandemią, ale przede wszystkim z możliwości bezpośrednich kontaktów i rozmów opartych o techniczny ton prezentacji i rozwiązań będących odpowiedzią liderów branży na rosnące i ciągle zmieniające się oczekiwania oraz wymagania Klientów rynku. Tak jak ubiegłym razem, nurtem przewodnim dla edycji 2022 było hasło PLASTICS SYNERGY kierunkujące Partnerów jak i wszystkich zaproszonych Gości na wspólne wytworzenie wyjątkowego rodzaju SYNERGII, opartej na wzajemnej wymianie doświadczeń i zmierzającej do efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów wytwórczych oraz rozwoju własnego przedsiębiorstwa. * * * W opinii Pawła JURKOWSKIEGO (Prezes Zarządu WADIM PLAST – przyp. red.) – Wartym podkreślenia jest fakt, że minione trzy lata dla zdecydowanej większości naszych Partnerów stanowiły okres dynamicznego wzrostu i zmian. W pewnej mierze były one wynikiem transformacji i zmian wymuszonych przez pandemię, niemniej przede wszystkim stanowiły wynik w pełni świadomego kształtowania biznesowej rzeczywistości o partegona implementacji wysoce specjalistycznych i zaawansowanych technologii. Budowanie konkurencyjnych przewag na rynku w wielu przypadkach sprowadza się nie tylko w samym pomyśle na nowy wyrób, ale w odpowiedniej umiejętności wykorzystania potencjału posiadanych partnerów i oferowanych przez nich rozwiązań przekładających się na możliwość zdystansowania konkurentów poprzez dalekosiężne w swej perspektywie inwestycje. To właśnie takie spotkania jak to, dają ku temu ogromne możliwości – dodaje. Z kolei zdaniem Jana Krzysztofa MUEHSAMA (Wspólnik), reprezentującego drugiego z Organizatorów – Obecność w tym miejscu przedstawicieli managementu kluczowych firm sektora przetwórczego w Polsce utwierdza nas w przekonaniu o poszukiwaniu i jednocześnie istnieniu nowych i nieszablonowych dróg i rozwiązań dla potrzeb dalszego rozwoju naszej działalności. Uważam, że niezmiennym wykładnikiem dla potrzeb umacniania i budowania współpracy z Naszymi Klientami jest jej oparcie na wzajemnym zaufaniu i tworzeniu kolejnych pozytywnych relacji z całym środowiskiem i otoczeniem naszego biznesu. Ale to także czas przemyślanych decyzji i wyborów, jak we właściwy i umiejętny sposób odnaleźć się w skomplikowanej rzeczywistości – podsumowuje JKM. * * * Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim Gościom, którzy przyjęli zaproszenie do udziału w drugiej edycji Konferencji Technicznej INVERTON wyrażając przekonanie, że wspólnie spotkanie jednoznacznie udowodniło jak razem można budować i łączyć całą branżę realizując swoje pomysły oparte o wspólną wizję – tworzywową synergię przyszłości.