W dniach 17-18 marca odbyła się druga edycja Konferencji Przemysłu Tworzyw Sztucznych INVERTON’22, zorganizowana przez liderów sektora przetwórstwa tworzyw sztucznych w Polsce, partnerskie firmy – MUEHSAM i WADIM PLAST. Wydarzenie, będące cykliczną kontynuacją spotkania w Arłamowie w 2019 roku, stanowiło kolejny kamień milowy w ewolucji branży tworzyw sztucznych.

INVERTON’22 odbył się w górskiej lokalizacji, w hotelu NOSALOWY DWÓR**** Zakopane. Udział w imprezie wzięło 250 gości z siedmiu krajów (Litwa, Niemcy, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy i Polska) reprezentując swoją obecnością 120 firm z sektora przetwórczego.

Tematyka INVERTON’22 skupiła się na prezentacji najnowszych trendów i rozwiązań dostosowanych do sfery produkcyjnej, w szczególności w technologii formowania wtryskowego i wytłaczania. Techniczny nurt targów INVERTON’22 obracał się wokół energooszczędnych rozwiązań i technologii opracowanych z myślą o przedsiębiorstwach z sektora przetwórstwa. Innowacje te miały na celu optymalizację łańcuchów kosztów poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i zarządzania kosztami produkcji przy zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań, takich jak odzyskiwanie ciepła i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

Innowacje w branży przetwórstwa

To, co wyróżniało INVERTON’22, to niezłomne zaangażowanie w pozyskiwanie maszyn i urządzeń od wiodących w branży marek oraz najlepszych zachodnioeuropejskich i japońskich innowacji. Zostało to splecione z bogatym doświadczeniem i fachową wiedzą utkaną przez własne zespoły inżynierów, co stanowi gwarancję jakości i doskonałości.

W oczach organizatorów INVERTON’22 był potwierdzeniem wewnętrznej potrzeby takich spotkań. Połączenia te wykraczały poza ograniczenia narzucone przez pandemię, odzwierciedlając pragnienie branży bezpośredniego zaangażowania, dyskursu technicznego i rozwiązań, które bezpośrednio odpowiadały na zmieniające się oczekiwania klientów rynkowych. Motywem przewodnim tej edycji, podobnie jak poprzedniej, był duch „PLASTICS SYNERGY”. Temat ten zachęcał partnerów i uczestników do współtworzenia unikalnej synergii poprzez wymianę doświadczeń i optymalne wykorzystanie istniejących zasobów, tchnięcie życia w rozwój własnych przedsiębiorstw.

Jak mówi Paweł JURKOWSKI, Prezes Zarządu WADIM PLAST:  Wartym podkreślenia jest fakt, że minione trzy lata dla zdecydowanej większości naszych Partnerów stanowiły okres dynamicznego wzrostu i zmian. W pewnej mierze były one wynikiem transformacji i zmian wymuszonych przez pandemię, niemniej przede wszystkim stanowiły wynik w pełni świadomego kształtowania biznesowej rzeczywistości opartego na implementacji wysoce specjalistycznych i zaawansowanych technologii. Budowanie konkurencyjnych przewag na rynku w wielu przypadkach sprowadza się nie tylko w samym pomyśle na nowy wyrób, ale w odpowiedniej umiejętności wykorzystania potencjału posiadanych partnerów i oferowanych przez nich rozwiązań przekładających się na możliwość zdystansowania konkurentów poprzez dalekosiężne w swej perspektywie inwestycje. To właśnie takie spotkania jak to, dają ku temu ogromne możliwości – dodaje.

Jan Krzysztof MUEHSAM, partner i przedstawiciel drugiego organizatora, dodaje: „Obecność w tym miejscu przedstawicieli managementu kluczowych firm sektora przetwórczego w Polsce utwierdza nas w przekonaniu o poszukiwaniu i jednocześnie istnieniu nowych i nieszablonowych dróg i rozwiązań dla potrzeb dalszego rozwoju naszej działalności. Uważam, że niezmiennym wykładnikiem dla potrzeb umacniania i budowania współpracy z Naszymi Klientami jest jej oparcie na wzajemnym zaufaniu i tworzeniu kolejnych pozytywnych relacji z całym środowiskiem i otoczeniem naszego biznesu. Ale to także czas przemyślanych decyzji i wyborów, jak we właściwy i umiejętny sposób odnaleźć się w skomplikowanej rzeczywistości.”

Organizatorzy wyrazili głęboką wdzięczność gościom, którzy przyjęli zaproszenie na INVERTON’22, potwierdzając swoje niezachwiane przekonanie, że dzięki wspólnemu wysiłkowi wydarzenie ucieleśnia etos jedności branży. Wydarzenie to pokazało niezwykły potencjał łączenia pomysłów pod sztandarem wspólnej wizji – plastycznej synergii, która definiuje przyszłość.